Inženiring

OPRAVLJAMO SVETOVALNI, TEHNIČNI IN PRODAJNI INŽENIRING NA PODROČJU PROFESIONALNE KUHINJSKE OPREME OD ZAMISLI DO IZVEDBE.

 • V OBDOBJU PRIPRAVLJALNIH DEL LAHKO OD NAS PRIČAKUJETE:
 • svetovanje in iskanje najboljših rešitev za uresničitev vaših zamisli
 • priprava in izdelava idejnega oz. izvedbenega projekta kuhinje in spremljajočih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo
 • priprava in izdelava ponudbe s kuhinjskimi stroji in opremo, ki je kakovostna, funkcionalna, varčna in okolju prijazna ter hkrati cenovno konkurenčen
V OBDOBJU IZVEDBE DEL LAHKO OD NAS PRIČAKUJETE:
 • sklenitev pogodbe z ustrezno garancijo za dobro izvedbo del
 • izdelava projekta za izdelavo z mikrolokacijami priključkov vode in elektrike
 • skrb, da se izvedba in dobava izvaja v skladu s tehnično dokumentacijo in pogodbo
 • redni pregled izvedbe mikrolokacije priključkov na objektu
 • izdelava, dobave in montaža opreme v skladu z dogovori in pogodbenimi določili
 • izdelava potrebne dokumentacije za tehnični pregled s projektom izvedenih del
 • primopredaja izvedenih del in takojšnja odprava morebitnih reklamacij naročnika
 • izdelava končnega obračuna
V OBDOBJU OBRATOVANJA KUHINJSKE OPREME LAHKO OD NAS PRIČAKUJETE:
 • preventivne preglede delovanja opreme in podaljšanje garancije
 • sklenitev servisne pogodbe in zagotovitev servisiranja z lastno servisno službo
 • kratek odzivni čas, sprejemanje reklamacij in klicev za servisni poseg 24 ur vse dni v letu
 • ugodna ponudba čistilnih sredstev in sredstev za vzdrževanje čistoče opreme v kuhinji

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan